Event 6 - $1,500 Limit Holdem
Días:
123

Recuento oficial de fichas

[user22113]
Este es el recuento oficial de fichas en la pausa:

Asiento 2 - Varouzhan Gumroyan - 590,000
Asiento 3 - James Gorham - 470,000
Asiento 4 - Gary Styezynski - 705,000
Asiento 5 - Hansu Chu - 370,000
Asiento 7 - Soheil Shamseddin - 350,000
Asiento 9 - James Holland - 260,000