Event 7 - $5,000 Pot Limit Omaha w/ rebuys
Días:
123

Dos mesas finales

[user22113]
Mesa#78
Asiento 1: Burt Boutin
Asiento 2: Jeff Lisandro
Asiento 3: Nenad Medic
Asiento 4: Sirous Jamshieli
Asiento 5: Andy Black
Asiento 6: Hoyt Corkins
Asiento 7: Humberto Brenes
Asiento 8: Devilfish
Asiento 9: Robert Williamson III

Mesa#72
Asiento 1: Erik Cajelais
Asiento 2: Neverwin
Asiento 3: Mike Sexton
Asiento 4: Larry Jonsson
Asiento 5: Rob Keston
Asiento 6: Minh Ly
Asiento 7: Chau Giang
Asiento 8: Chip Reese
Asiento 9: John Juanda

Tags/etiquetas: Robert Williamson IIIJohn JuandaChip ReeseHumberto BrenesAndy Black