Event 7 - $5,000 Pot Limit Omaha w/ rebuys
Días:
123

Recuento aproximado de fichas

[user22113]
Asiento 1: Humberto Brenes - 275,000
Asiento 2: John Juanda - 450,000
Asiento 3: Larry Jonsson - 835,000
Asiento 4: Minh Ly - 325,000
Asiento 5: Burt Boutin - 460,000
Asiento 7: Sirous Jamshidi - 900,000
Asiento 8: Dave "Devilfish" Ulliott - 1,300,000
Asiento 9: Erik Cajelais - 1,075,000