Event 7 - $5,000 Pot Limit Omaha w/ rebuys
Días:
123

Recuento oficial de fichas

[user22113]
Asiento 1: Humberto Brenes - 260,000
Asiento 2: John Juanda - 380,000
Asiento 3: Larry Jonsson - 605,000
Asiento 4: Minh Ly - 625,000
Asiento 5: Burt Boutin - 385,000
Asiento 7: Sirous Jamshidi - 825,000
Asiento 8: Dave "Devilfish" Ulliott - 1,155,000
Asiento 9: Erik Cajelais - 1,435,000