Event 3 - $1,500 No Limit Holdem
Días:
123

Asientos

[user22113]
Los últimos 18 por asientos:

Mesa 78
Asiento 1: Ciaran O'Leary
Asiento 2: Artin Panossiam
Asiento 3: Kenneth Seigel
Asiento 4: Scott Takeshita
Asiento 5: Alex Jacob
Asiento 6: Miguel Londono
Asiento 7: Rich Dinunzio
Asiento 8: Jeff Yoak
Asiento 9: Paul Evans

Mesa 66:
Asiento 1: Andreas Krause
Asiento 2: Chad Davis
Asiento 3: Jason Potter
Asiento 4: Thad Smith
Asiento 5: Bart hanson
Asiento 6: Matt Vengrin
Asiento 7: Eric Baldwin
Asiento 8: Craig Crivello
Asiento 9: Ryan Fair