Now Live EPT PokerStars European Poker Tour Malta 2016

Maxim Lykov Defeats Dror Michaelo

Maxim Lykov is the newest WSOP bracelet winner

  • Maxim Lykov, Dror Michaelo
  • Dror Michaelo
  • Maxim Lykov
  • Dror Michaelo
  • Maxim Lykov
  • Dror Michaelo
  • Dror Michaelo
  • Dror Michaelo congratulates Maxim Lykov on the win
  • Maxim Lykov's rail shows their excitement