Main Event

Recuento de fichas actualizado después de la cena

Ginebra • Nivel 20: 6,000-12,000, 10,000 ante
Chip counts/puntos
Shuyang Yu 1,050,000 -120,000
Ern Boon Chiew 960,000 200,000
Ling Tong 930,000 470,000
Trung Tran us 760,000 -140,000
Vladimir Troyanovskiy ru 685,000 270,000
Alexandre Chieng fr 655,000 145,000
Nan Hong cn 630,000 -130,000
Kosei Ichinose 455,000 55,000
Dinesh Alt ch 450,000 250,000
Kenneth Yuen Kiong Leong 400,000 -60,000
Hao Tian cn 260,000 40,000
Jay Tan hk 195,000 -315,000
Rauf Bikbulatov 170,000 -40,000